RRL generalforsamling 2019

 

Det er mig en glæde at kunne indkalde til den årlige generelforsamling i Roskilde Rollespilslaug!

Sted: Hyrdehøj 91, 4000 Roskilde, (Hytten)
Dato: 10/3-18 kl. 12:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent.

 3. Formalia

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Formandens beretning

 6. Udvalg aflægger beretning

 7. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år.

 8. Fastsættelse af kontingent.

 9. Behandling af eventuelle indkomne forslag

 10. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter.
  Følgende poster er på valg:
  Formand (2 år) Modtager genvalg (Rasmus)
  Menigt bestyrelsesmedlem (2 år) Modtager genvalg (Martin)
  Menigt bestyrelsesmedlem (1 år) Ej besat
  Suppleanter (1 år)

 11. Valg af revisor

 12. Eventuelle vedtægtsændringer

 13. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet, disse bedes indsendes via denne formular; https://www.rollespilslauget.live/kontakt/


 
MP_RGB_NoTM_Logo+Type Vertical Blue.png

Så skete det endelig

Det har været længe undervejs pga. diverse udfordringer, men endelig er det hele kommet på plads.

Det er fra d. 14 oktober 2017 muligt at betale for både medlemsskab, spilgange til RoS-Live m.m. via MobilePay.

Det vil fortsat ikke være muligt at betale med MobilePay for Pizza efter RoS, dvs. der skal medbringes kontanter såfremt du ønsker at deltage i dette arrangement. 

Såfremt du ønsker at betale via MobilePay kan det gøres på vores nummer; 40015.

Ændringer i bestyrelsen

Roskilde Rollespilslaug har fået ny kasser. Martin Olesen har overtaget kasser posten.

Troels Wegeberg har overtaget Martin Olesen's plads, som menigt medlem i bestyrelsen.

Hvis dette skulle give anledning til spørgsmål, kan de stilles til formanden, Rasmus Truels Sørensen.

RRL needs you.jpg

Ny type medlemsskab

Til forældre og andre som ønsker at være en del af foreningen, uden at ville spille med til RoS-Live, eller blot ønsker støtte os;

Det nu er muligt melde sig ind i Roskilde Rollespilslaug for 100kr. Dette medlemsskab gælder for resten af det igangværende kalenderår.

Med dette medlemsskab har du stadig mulighed for at låne vores lokaler til workshops og andre rollespils relaterede arrengementer, og stemme til vores generelforsamling. Desuden vil du kunne deltage til fester såsom sommerfesten til medlemspris!

Du kan melde dig ind her, ellers er du altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.